karang I

1. sejenis batu kapur yang terjadi daripada bahan-bahan yang dihasilkan oleh binatang-binatang kecil di laut;

2. timbunan batu kapur:
batu ~;
bunga ~
sejenis karang lembut yang dapat digunakan untuk menggosok badan dan lain-lain, span;
penyakit ~ (karang-karang, karangan) penyakit pada saluran kencing disebabkan oleh bahan-bahan yang membatu;
tinjau ~ anjung di perahu untuk meninjau kalau-kalau ada karang;
tulang ~ [Indonesia] tulang yang rupanya seperti karang;

berkarang
1. mengandungi karang, ada karangnya;

2. sudah lama benar (berkenaan (dengan) penyakit);

3. [arkaik] mencari karang:
ia bertemu dengan Merah Silu ~ di pantai;

terkarang [arkaik] terlanggar pada karang;

karangan = perkarangan batu karang:
laut ini terlalu cemar, banyak ~nya;

karang-karangan berbagai-bagai karang.

berkongsi