karan

= ~ elektrik arus elektrik;

berkaran
1. mengeritingkan rambut dengan elektrik:
~ rambut;

2. keriting atau ikal (rambut) kerana dikeritingkan dengan elektrik:
rambutnya panjang dan tidak ~;

mengaran mengeritingkan rambut seseorang dengan elektrik.

berkongsi