kapitalisme

sistem ekonomi dan politik yang pemilikan harta benda, industri, dan perniagaannya lebih banyak tertumpu pada sektor swasta daripada kerajaan, dan syarikat-syarikat digalakkan bersaing antara satu dengan lain untuk membuat keuntungan.

berkongsi