kapitalis

1. orang (golongan) yang mempunyai modal (untuk pelaburan dalam perniagaan, perusahaan, dan sebagainya);
faham ~ kapitalisme;
negara ~ negara yang menganut (berasaskan) kapitalisme;

2. orang yang menyokong kapitalisme.

berkongsi