kapital

modal:
~ asing diperlukan untuk pembangunan negara.

berkongsi