kapit

[sastera lama] pengiring, pembantu:
siapa yang akan menjadi ~ patik jikalau tiada ia;

berkapit ada kapitnya, berpengiring, berpembantu:
marilah sertai hamba duduk kerana hamba tiada ~;

mengapit
1. menekan daripada kedua-dua belah sisi, menghimpit:
nasi itu dikapit dengan dua keping papan supaya padat;

2. mengiringi:
~ pengantin;

mengapitkan menjadikan tersepit (terhimpit);

terkapit terhimpit, tersepit:
benda itu ~ di celah kayu;

kapitan
1. alat untuk mengapit (memerah), apitan:
air tebu yang mengalir dari ~;

2. kapit;

pengapit pengiring, ajutan;
~ pengantin pengiring pengantin.

berkongsi