kamus I

buku yang mengandungi kata-kata dan lain-lain (yang disusun menurut abjad) dengan keterangan mengenai makna perkataan dan lain-lain:
~ bahasa kebangsaan;
~ Melayu-Inggeris;

mengamuskan memasukkan ke dalam kamus;

perkamusan perihal (yang berkaitan dengan ) kamus (penyusunannya, ilmu mengenainya, dan lain-lain):
Bahagian P~, Dewan Bahasa dan Pustaka;
lapangan ~;
projek ~;

pekamus orang yang menyusun kamus, penyusun kamus.

berkongsi