kamus II

[Jakarta]

1. samak;

2. kulit yang disamak.

berkongsi