kamu

1. kata ganti diri kedua (orang yang menjadi lawan bercakap), awak, engkau;

2. = ~ sekalian engkau sekalian, engkau (awak) semua;

berkamu memakai perkataan kamu (biasanya sewaktu bertutur dengan orang lain):
baiklah kita bersebut nama dan memakai perkataan biasa saja, berengkau, ~, sebab begitu lebih mesra rasanya.

berkongsi