kamsia, kamsiah

[Cina], [bahasa percakapan] terima kasih.

berkongsi