kalam I

kata, perkataan;
~ Allah = kalamullah kata-kata Allah;
akhirul ~ akhirnya (penutup kata);
berpanjang ~ berkata panjang lebar;
ilmu ~ ilmu berkenaan iman;
tammatul-~ tamatlah perkataan, selesailah kisah (cerita).

berkongsi