kalakian

[sastera lama] kala itu, ketika itu, kemudian, lalu:
~, tersebutlah pula baginda ketiga laki isteri bersuka-sukaan di dalam istana.

berkongsi