kalam II

1. alat untuk menulis (daripada kabung dan lain-lain);
~ batu pena atau alat untuk menulis pada papan batu;

2. [sastera lama] kemaluan (lelaki):
maka Bendahara pun hairanlah melihat ~ raja seperti dikhatankan orang.

berkongsi