kaisar

maharaja;

kekaisaran daerah kekuasaan kaisar.

berkongsi