kait

1. besi (bulu dan lain-lain) yang bercangkuk hujungnya;
jarum ~ jarum untuk mengait;

2. [kiasan] sangkut-paut, tipu muslihat, sesuatu yang terselindung:
sebelum menandatangani sesuatu, periksa dahulu kalau-kalau ada ~nya;
~-paut
sangkut-paut, hubungan atau kaitan:
musibah atas diri seseorang tidak ada ~ dengan orang lain;

berkait
1. mempunyai kait, bercangkuk hujungnya:
memetik buah rambutan dilakukan dengan galah yang ~;

2. tersangkut (pada):
duri ~ pada bajunya;

3. = berkaitan;

berkaitan, berkait-kaitan bersangkutan, berhubungan, berkenaan:
hal-hal yang ~ dengan kewangan;
perkara-perkara yang ~ dengan pelajaran;

keberkaitan keadaan (hal) berkait:
terdapat ~ sistem-sistem ilmu pengetahuan tersebut;

mengait
1. memetik (menarik dan lain-lain) sesuatu dengan kait, mencangkuk, menggancu:
~ buah rambutan;
maka datang hulubalang Pahang ~ jong itu;

2. merajut dengan jarum kait:
ia terpaksa menyulam dan ~ renda untuk nafkah hidupnya;

3. melukai dengan sesuatu yang berkait:
duri itu ~ kakinya;

4. [kiasan] mengambil keuntungan dan lain-lain dengan cara kurang halal;

mengaitkan
1. menjadikan berkait (bercangkuk, bersangkut), mencangkukkan, menghubungkan:
baginda ~ kelingking anakanda kedua-dua laki isteri;

2. = memperkaitkan menjadikan bersangkutan (berhubungan, bertalian), memperhubungkan:
perkara itu lebih menyayat hati apabila diperkaitkan dengan rencana penulis tersebut;
kita selalunya memperkaitkannya dengan kebolehan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan;

terkait terlibat;

kaitan
1. kait (benda yang hujungnya berkait);

2. hasil mengait (merajut):
alat ini digunakan untuk membaiki ~ tangan atau mesin;

3. yang diikat (dirajut):
barang ~;
gelung ~;

4. hubungan, pertalian:
perkara itu mempunyai ~ yang rapat dengan rundingan damai;
tali jangan putus, ~ jangan serkah
(peribahasa) menyelesaikan sesuatu perkara biarlah seadil-adilnya supaya dapat diterima kedua-dua pihak;

keterkaitan keadaan terkait:
aspek kemasyarakatannya diteliti dalam ~nya dengan unsur struktur karya sastera;

perkaitan perihal berkait(an), perhubungan:
soal-soal yang dibincangkan mempunyai ~ langsung dengan masalah perkauman;
yang menarik hati saya ialah ~ makna perkataan hias dengan gaya;

pengaitan perihal mengaitkan sesuatu, pelibatan:
prinsip pembahagian kerja dan ~ tanggungjawab dan kekuasaan;

pengait
1. kait (benda yang hujungnya berkait);

2. orang yang mengait:
~ kelapa.

berkongsi