kafir

[Arab] (orang yang) tidak percaya kepada Allah dan rasul-Nya, orang yang bukan Islam;
~ Majusi kafir yang menyembah api;

mengkafirkan menganggap kafir, mengatakan kafir:
~ ahli falsafah ialah sikap yang harus saya ambil sekiranya saya melihat tiga persoalan ini;
sebab itu wajiblah dikafirkan mereka dan dikafirkan juga pengikut-pengikut mereka;

kafir-mengkafirkan saling mengkafirkan:
isu ~ pula cuba dihidupkan semula, tetapi gagal menarik perhatian umum;

berkongsi