kafilah

[Arab] rombongan orang (berserta dengan unta dan barang-barang yang dibawa) dalam perjalanan di padang pasir:
bandar Mekah semenjak beratus-ratus tahun dikunjungi oleh ~-~ perniagaan.

berkongsi