jurusawat

orang yang mengurus (membaiki dan lain-lain) pesawat atau mesin.

berkongsi