juruselam

1. orang yang kerjanya menyelam ke dalam air (untuk mencari mutiara dan lain-lain);

2. orang yang menyelam ke dalam air untuk mendengar bunyi ikan (biasanya dia juga menjadi pemimpin dalam sesuatu kelompok orang yang menangkap ikan).

berkongsi