jurusaji

(ERT) orang yang menyediakan dan menyajikan makanan untuk sesuatu majlis.

berkongsi