jurnalistik

berkaitan dengan kewartawanan atau persuratkhabaran.

berkongsi