jurnalisme

pekerjaan mengumpulkan, menulis, dan menerbitkan berita dalam surat khabar, majalah, radio, dan televisyen, kewartawanan.

berkongsi