juru I

orang yang mempunyai keahlian dalam sesuatu perkara (biasanya dipakai dalam kata majmuk dan dieja bersambung sebagai satu perkataan), ahli;

kejuruan kepandaian yang khas, keahlian.

berkongsi