jurah

[arkaik];

menjurah membongkok (untuk memberi hormat, menyembah, dan lain-lain).

berkongsi