juragan

1. nakhoda (kadang-kadang juga pemilik kapal);

2. (Sunda) tuan, puan;

3. [Jawa] pengusaha (terutama batik).

berkongsi