julir

sejenis tempuling (untuk menombak ikan).

berkongsi