julo

pengumpulan wang oleh beberapa orang untuk diundikan antara mereka, arisan, kutu;

berjulo-julo mengadakan kutu.

berkongsi