juling

(berkenaan (dengan) mata) terpesong sedikit atau tidak di tengah-tengah kedudukan mata hitamnya:
matanya ~ sedikit;
~ air
= ~ bahasa juling sedikit (dianggap sebagai salah satu sifat kecantikan);
~ itik memandang dengan kepala tersenget sedikit;

menjulingi mengerlingi, melirikkan (mata) pada;

kejulingan perihal atau keadaan juling:
~ jenis ini berkaitan dengan gangguan keupayaan melihat sesuatu dengan kedua-dua belah mata.

berkongsi