jompo

[Jakarta] sangat tua:
dia menziarahi mayat ibunya di sebuah gereja di asrama tempat tinggal orang ~.

berkongsi