inti pati, inti sari

bahagian yang terpenting (terutama) dalam sesuatu perkara.

berkongsi