inti

1. isi (daripada gula, kelapa, dan lain-lain) yang terdapat dalam kuih (seperti karipap dan lain-lain);
~ udang isi kuih yang dibuat daripada udang;

2. benda yang menyerupai inti;
~ sanggul isi sanggul (supaya nampak besar);

3. isi yang terpenting (dari sesuatu perkara), pati, sari:
~ perselisihan;
soal kerjasama merupakan ~ perbincangan dalam mesyuarat itu;

berinti berisi inti:
lepat ubi yang tidak ~;
kuih pau ~ kacang merah;

berintikan mempunyai sesuatu sebagai inti.

berkongsi