interviu

1. temu ramah, temu bual, wawancara:
Perdana Menteri telah mengadakan ~ selama satu jam;

2. temu duga:
ia menunggu panggilan ~ untuk jawatan kosong itu;

menginterviu
1. menemu ramah, menemu bual, mewawancara:
ia datang untuk ~ guru besar;

2. menemu duga (pemohon-pemohon pekerjaan, biasiswa, dan sebagainya):
beberapa orang pemohon pekerjaan itu telah dipanggil untuk diinterviu;

penginterviu
1. orang yang menginterviu (menemu ramah, menemu bual, mewawancara), penemu ramah, penemu bual, pewawancara;

2. orang yang menginterviu (menemu duga), penemu duga.

berkongsi