intervensi

campur tangan dalam urusan antara dua pihak (orang, negara, golongan) lain.

berkongsi