interkom

sistem perhubungan telefon untuk perhubungan di dalam sahaja (seperti di dalam bangunan, di dalam kapal terbang, dan sebagainya).

berkongsi