interim

bersifat sementara (sehingga satu penyelesaian yang mantap dicapai):
perjanjian ~;
buku ~
.

berkongsi