inokulasi

(Perubatan) penyuntikan agen penyakit seperti vaksin virus ke dalam tubuh individu yang sihat untuk menghasilkan keimunan aktif pada individu berkenaan;

menginokulasi melakukan inokulasi (terhadap):
~ murid sekolah itu untuk mencegah penyakit taun.

berkongsi