inkuilin

(Biologi) haiwan yang hidup di tempat tinggal haiwan lain dan berkongsi makanan dengan haiwan perumah.

berkongsi