ingka, ingkak

gelak ~ tertawa gelak-gelak, tertawa kuat-kuat.

berkongsi