industrialisasi

pengindustrian:
kecekapan teknik dan pengurusan mereka boleh digunakan untuk menjayakan lagi proses ~ negara kita Malaysia.

berkongsi