industrialis

orang yang mengusahakan industri.

berkongsi