induktif

berkaitan dengan atau menggunakan induksi:
keutamaan mestilah juga diberi kepada penggunaan pendekatan ~ dan pendekatan deduktif secara betul dan cekap.

berkongsi