inayat

[Arab] pertolongan, bantuan, pemberian (biasanya daripada Tuhan):
dengan ~ Tuhan, dia pun mendapat pekerjaan menjadi pembantu kepada seorang jurutulis.

berkongsi