inas II

[Kelantan] bahagian tengah daripada kisaran (padi dan lain-lain).

berkongsi