iman

[Arab]

1. keyakinan terhadap wujudnya Allah dengan hati, yang dilafazkan dengan kata-kata, dan dilaksanakan dengan amalan:
di mukanya, kelihatan sinar takwa dan ~;

2. ketetapan hati, kekuatan batin:
walau bagaimana kuat pun godaan syaitan, namun ~nya tidak bergoncang;
kurang ~
kurang kuat hatinya, mudah terpengaruh atau tertipu;
membawa ~ menyebarkan agama Islam;

beriman mempunyai iman, patuh kepada larangan dan suruhan Allah, berpegang kuat kepada ajaran agama:
jangan lupa ~ kepada Allah kerana kita ini semua hamba-Nya;

berimankan percaya kepada:
Upu Lamdusalat inilah awal Raja Bugis yang mula-mula masuk agama Islam yang ~ nabi kita Muhammad;

mengimani yakin dan percaya pada;

keimanan keteguhan iman, keyakinan, ketetapan hati:
ada sesuatu sekarang yang hilang daripada diriku, ~ barangkali.

berkongsi