ikrab I

[Arab]

1. (berkenaan (dengan) sahabat) yang rapat benar, karib, akrab:
beberapa orang sahabatnya yang ~ telah datang melawatnya di rumah sakit;

2. erat hubungannya (pertaliannya), berhubungan (berkaitan) rapat:
pendekatan moral memang ~ dengan pendekatan keagamaan;

mengikrabkan menjadikan ikrab, mengaribkan, mengakrabkan:
~ persahabatan antara kedua-duanya;

keikraban perihal ikrab, kekariban, keakraban.

berkongsi