ikrab II

[Arab] kegelinciran bunyi pada akhir perkataan, menurut nahu bahasa Arab, misalnya Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun.

berkongsi