ikosahedron

(Matematik) bongkah yang mempunyai 20 permukaan tiga segi sama sisi yang rata.

berkongsi