ijtihad

[Arab]

1. usaha untuk mendapatkan sesuatu kesimpulan baru melalui kajian atau penyelidikan berdasarkan sumber dan kaedah yang sah (dalam kaitannya dengan agama Islam);

2. pendapat, tafsiran, maksud:
mereka bertanya kepada Rasulullah adakah tawaran itu datangnya daripada wahyu Tuhan ataupun hanya suatu fikiran atau ~ Rasulullah sendiri;

berijtihad
1. melakukan ijtihad;

2. mengkaji dan memberi tafsiran mengikut fikiran sendiri, berpendapat, mengira:
aku ~ dengan fikiran;

pengijtihad orang yang berijtihad, mujtahid.

berkongsi