ijon

[Jawa] pembelian padi pada masa belum masak (belum dituai).

berkongsi