semak

menyemak
1. mendengarkan atau memerhatikan (percakapan, bacaan orang) dengan teliti:
murid mesti ~ kalau guru mengajar;

2. mengkaji, meneliti:
murid-murid hendaklah ~ jawaban yang ada di dalam jadual ini;

3. memeriksa atau meneliti kembali (supaya tidak ada yang salah dan lain-lain), memerhatikan baik-baik:
sukatan pelajaran yang digunakan pada zaman penjajah dahulu perlu disemak semula;

semakan catatan (angka, kependekan, dan lain-lain) untuk dirujuk, rujukan:
sampul surat yang mengandungi permohonan hendaklah ditanda dengan nombor ~ jawatan yang tertentu;

penyemakan perbuatan (kerja dan sebagainya) menyemak:
setelah ia berpuas hati dengan kebolehan orang-orang bawahnya, dia tidaklah melakukan ~ lagi;

penyemak orang yang menyemak, peneliti, pemeriksa.

berkongsi